Kosmosa kuģi bībelē

BĪBELĒ APRAKSTĪTI DIEVA NOSLĒPUMAINO RATU UN TO PĀRSTEIDZOŠĀ PARĀDĪŠANĀS NO DEBESĪM. UZ SENAJĀM FRESKĀM UN IKONĀM, KURAS ZĪMĒTAS VĒL PIRMS DAUDZ SENĀKĀM IKONĀM, ATTĒLOTI VISAI NOSLĒPUMAINI OBJEKTI UN SIŽETI, KUROS DIEVA RATI LĪDZINĀS KAUT KĀDIEM LIDAPARĀTIEM.

Lūk, kas par to rakstīts Vecajā Derībā (1.d.)
1 Un bija trīsdesmitais gads, ceturtais mēnesis, mēneša piektā diena, kad atrodas starp pārceļotājiem pie Hovaras upes, atvērās debesis un es ieraudzīju Dieva vīziju.
2 Mēneša piektajā dienā (tas bija piektais gads no valdnieka Joahima sagūstīšanas),
3 Dievs vērsās pie Vuzija dēla, garīdznieka, Haldejas zemē, pie Hovaras upes; un bija uz tā tur Dieva roka.
4 Un es redzēju, kā vētra nāca no ziemeļiem, liels mākonis un mutuļojošs uguns, un blāzma tam apkārt,
5 bet no tā it kā liesmas gaisma no uguns vidus; un no visu bija redzami četri dzīvniekiem līdzīgi-tāds bija viņu izskats: tēls bija kā cilvēkam;
6 un katram četras sejas, un katram no tiem četri spārni;
7 bet viņu kājas-taisnas, un kāju pēdas tiem-kā Mežāža pēdas, un tās mirdzēja, kā spīdošs varš, (un spārni viegli).
8 un cilvēku rokas bija zem to spārniem, uz četrām pusēm;
9 un sejas un spārni tiem bija visiem četriem; spārni saskārās viens pie otra; sava gājiena laikā tie neatskatījās, bet katrs gāja savas sejas virzienā.
10 Viņu sejas bija līdzīgas cilvēka sejai un lauvas sejai no labās puses visiem četriem; bet no kreisās puses Mežāža sejas visiem četriem.
11 Un sejas un spārni augšā bija atdalīti, bet katram abi spārni skārās viens pie otra, bet divi spārni nosedza viņu ķermeņus.
12 un gāja viņi, katrs uz to pusi, kur veda viņu seja; kur gribēja iet, tur arī gāja; gājiena laikā neatskatījās.
13 un šo dzīvnieku izskats bija kā degošas ogles, kā lampādes izskats; uguns staigāja starp dzīvniekiem, un blāzma no uguns un zibens no uguns nāca.
14 Un dzīvnieki ātri kustējās šurpu turpu, kā laistās zibens.
15 Un skatījos es uz dzīvniekiem, uz zemes zem šiem dzīvniekiem bija pa vienam ratam viņu četru seju priekšā.
16 Ratu un viņu uzbūve-kā topāzs, un līdzība visiem četriem viena; un pēc uzbūves un izskata šķita, it kā rats atrastos ratā.
17 Kad viņi gāja uz visām četrām pusēm, gājiena laikā viņi nepagriezās.
18 Bet stīpas tiem bija augstas un šausmīgas; visām stīpām visiem četriem apkārt bija acu pilns.
19 Un kad dzīvnieki gāja, gāja četri rati tiem blakus; bet, kad dzīvnieki pacēlās no zemes, tad pacēlās arī rati.
20 Kur gars gribēja iet, tur viņi gāja; lai kur gars nejietu, arī rati pacēlās vienlīdz ar viņiem, jo dzīvnieku gars bija ratos.
21 Kad tie gāja, gāja arī rati; un kad tie stāvēja, stāvēja arī rati; un kad tie pacēlās no zemes, tad vienlīdz ar dzīvniekiem pacēlās rati, jo dzīvnieku gars bija ratos.
22 Virs dzīvnieku galvām bija debesjumam līdzīgs, kā no brīnumaina kristāla, kas uzbērts uz viņu galvām.
23 Bet zem debesjuma pletā spārni viens pie otra, un katram bija divi spārni, kuri tos nosedza, katram divi spārni nosedza viņu ķermeņus.
24 Un, kad viņi gāja, es dzirdēju spārni troksni, it kā Visuvarēnā balsī, spēcīgu troksni, kara nometnē, bet kad tie apstājās, nolaida spārnus savus.
25 Un balss viņiem nāca no debesjuma, kas bija virs viņu galvām; kad viņi apstājās, nolaida spārnus savus.
26 Bet irs debesjuma, kas virs galvām, līdzīgi pēc skata kā tronis, it kā no safīra akmens; bet tronim līdzīgā it kā sēdēja cilvēkam līdzīgs.
27 Un es redzēju degošu metālu, it kā uguni tam apkārt; un no gurniem viņam līdzīgiem zemāk redzēju kādu uguni, un tai apkārt bija blāzma.
28 Kāda izskatās varavīksne uz mākoņiem lietus laikā, tāda blāzma bija mirdzošam aplim.

Avots : http://spoki.tvnet.lv/