Habla teleskopa pārsteidzošie atklājumi!

Tagad jau iesaistot arī citu nozaru – no psiholoģijas līdz teoloģijai – speciālistus, arī pēc ļoti rūpīgas analīzes neparastajai parādībai tā arī nespēja rast izskaidrojumu. Pašiem kosmonautiem ieteica par redzēto īpaši nerunāt. Kaut vai tāpēc, ka tajā laikā PSRS valdošā ideoloģija eņģeļu esamību neatzina par iespējamu.

Protams, visu kosmosa stacijā notikušo un ārpus tās novēroto varētu arī norakstīt uz tā dēvētā “cilvēciskā faktora” rēķina, jo neviens jau vēl joprojām skaidri nezina, kā atrašanās kosmosā, jo sevišķi ilgstoša, īsti iedarbojas uz cilvēka psihi. Tostarp pasaulē pietiekami lielu viļņošanos izraisīja leģendārā Habla teleskopa veiktie uzņēmumi, kurus uzņēmīgie rietumvalstu žurnālisti bija iespējuši dabūt (nopirkuši?) no kādas slepenas amerikāņu laboratorijas, kur ārkārtīgas slepenības (ak, nu kā gan citādi, vai ne?) apstākļos speciālisti pētīja Habla teleskopa fiksētu anomāliju. Uzņēmumā bija skaidri saskatāmas… septiņas lidojošas eņģeļveida figūras! Protams, šo būtņu īsteno iedabu pētniekiem vēl joprojām nav izdevies atklāt.

Taču ar to vēl “eņģeļu lieta” nebeidzās. Mazliet vēlāk Habla teleskops sarūpēja nākamo noslēpumu, par kuru joprojām nav pieņemts pārlieku plaši izrunāties. Veicot galaktikas NGG–35323 izpēti, Habla teleskopa sensori fiksēja septiņu spožu objektu parādīšanos Zemes orbītā. No pirmajiem saņemtajiem attēliem pētniekiem veidojās priekšstats, ka tajos fiksēti vairāki NLO, kas lido grupā. Taču dažos vēlāk saņemtajos attēlos jau varēja nepārprotami samanīt viegli izplūdušas, tomēr apjaušamas mirdzošas figūras ar spārniem, kas acumirklī atgādināja Viduslaikos tapušo kristiešu eņģeļu veidolu.Viens no Habla teleskopa projekta inženieriem Džons Pretčers žurnālistiem atklājis, ka šīs figūras bijušas vismaz 20 metrus augstas, to spārni izvērsumā sasnieguši mūsdienu lielāko aerobusu spārnu platumu, un tās izstarojušas ļoti spēcīgu gaismu. Protams, vēl nav izdevies precīzi noskaidrot, kas ir šīs būtnes, taču dīvainākā esot pārliecinošā sajūta par to, ka šīs būtnes uzvedušās tā, it kā liktu saprast, ka ļoti vēlas, lai tās nofotografē…

Jāpiebilst, ka par šiem konkrētajiem Habla teleskopa uzņēmumiem, kurus no slepenības kārotājiem bija iespējuši izvilināt savukārt neremdināmie atklātības kārotāji žurnālisti, neparasti lielu ieinteresētību izrādīja arī Vatikāna oficiālās aprindas. Noskaidrots, ka notikušas vairākas katoļu Baznīcas galvenā midzeņa pārstāvju tikšanās ar NASA speciālistiem, kurās svētie ļaudis, sev par lielu pārsteigumu, uzzinājuši, ka “eņģeļveidīgas anomālijas kosmosā ir bieži sastopama parādība”. Šādas vispārpieņemtajam eņģeļu veidolam ļoti līdzīgas figūras bieži redzējuši arī amerikāņu šatlu piloti, to periodisku parādīšanos fiksējusi arī pavadoņu pētnieciskā un spiegošanas aparatūra. Taču, kā jau minēts, vēl līdz gluži nesenam laikam šos faktus nezin kāpēc ļoti cītīgi slēpa no sabiedrības.

Avots: https://www.la.lv/engeli-dieviski-sutni-citplanetiesu-diplomati-vai-zemapzinas-vestijums