Karmiskās attiecības

Karmiskās attiecības

Karmiskās attiecības veidojas starp partneriem, kuriem ir līdzīgas vibrācijas, bet šiem cilvēkiem piemīt negatīvās īpašības, kuras ir jāatbrīvo, tāpēc partneri savā starpā pievelkas, lai sliktais partnerī liktu saprast, ka pašā arī ir tādas pašas īpašības, t.i., apgūtu savu neapgūto mācību stundu. Tiklīdz viens partneris atbrīvo savas sliktās īpašības, viņš karmu ir izpircis, bet, ja otrs partneris neatbrīvo savas sliktās īpašības, partneri var pat izšķirties.

Pastāv gan pozitīvā, gan negatīvā karma. Pozitīvā karma ir mūsu veiksmes tagadnē, kuras rodas no mūsu labajiem darbiem pagātnē vai iepriekšējās dzīvēs. Negatīvā karma ir mūsu neveiksmes tagadnē, kuras rodas no mūsu sliktajiem darbiem pagātnē vai iepriekšējās dzīvēs. Partnerattiecībās mēs nespējam aizbēgt no partneriem, kuri mums ir nodarījuši pāri vai kuriem mēs esam nodarījuši pāri. Ja mums izdodas aizbēgt vienas dzīves laikā, tad nākamajā dzīvē mēs atkal varam sastapties ar bijušo partneri, bet būt mainītās lomās, piemēram, ja jūs šajā dzīvē esat sieviete, tad iespējams, ka iepriekšējā dzīvē bijāt vīrietis. Kā notiek karmas atstrādāšana?

Kā atpazīt karmiskās attiecības

 Man bieži vaicā – kā atpazīt karmiskās attiecības. Uz karmiskām attiecībām, piemēram, var norādīt arī zināmas atšķirības partneru vecumos. Piecu vai desmit gadu vecumu starpība vīrietim un sievietei nebūt nav nejaušība. Pastāv ļoti liela iespēja, ka starp tādiem partneriem pastāv karmiska saikne, kura prasa savstarpējo parādu nokārtošanu. Karma tos tur vienu pie otra. Viņiem pa dzīvi jāiet vienā virzienā, turklāt vienam no abiem jābūt vadītājam, bet otram – vadāmajam.

 Ja vecumu starpība ir piecpadsmit gadu – tas ir spēcīgas karmiskās pievilkšanās rādītājs. Tādiem cilvēkiem ir grūti šķirties pat tad, ja viņi to grib darīt. Šīs ir ļoti sarežģītas attiecības – vai nu viņi palīdz viens otram pareizi izvēlēties dzīves ceļu, vai arī, tieši pretēji, noved savu partneri no ceļa, tādējādi palielinot savu karmisko parādu nastu, kas būs “jāatstrādā” nākamajā dzīvē.

Arī neparastas situācijas var būt norāde uz karmiskām attiecībām. Tomēr līdzīgas situācijas ne vienmēr ir stingri noteikta karmisko attiecību pazīme, taču tās vienalga jāņem vērā.

 Pēkšņums. Attiecības veidojas pēkšņi, tās ir negaidītas vai nu abiem partneriem, vai vienam no abiem, tās ir negaidītas arī abu paziņām un radiniekiem. Negaidītība, pārsteigums saistīts ar to, ka partneri var būt pilnīgi atšķirīgi pēc rakstura, temperamenta, pēc sociālā un materiālā stāvokļa, viņiem var būt liela gadu starpība.

Citā variantā partneri var pazīt viens otru gadiem, bet pats lēmums apprecēties var šķist gluži negaidīts attiecību turpinājums. Piemēram, daudzus gadus abi ir bijuši tikai draugi, un tad kādā vakarā šīs attiecības ievirzās intīmā gultnē, un pēc tam iemīlējies pārītis nolemj apprecēties.

Ātrums. Savstarpējās mīļoto attiecības veidojas pēc ļoti īsa iepazīšanās posma (diena, nedēļa, mēnesis). Tā ir situācija, kad pār partneriem it kā no augšas nolīst apgaismība. Tādas attiecības nereti saista ar hipnozes efektu. Tās sākas tādējādi, ka cilvēks līdz galam neaptver pārmaiņas un tikai pēc gada vai pat ilgāka laika sāk situāciju apzināties. Līdz tam viņu virza spēki un reakcijas, kuras viņš līdz galam nespēj izskaidrot. Jautājums – vai partneri gribēs skatīties viens uz otru tad, kad būs pamodušies, nereti paliek atklāts.

Pārcelšanās. Pēc laulības noslēgšanas dzīvesbiedri var pārcelties dzīvot uz citu pilsētu vai pat uz dzīvi ārzemēs. Tāls brauciens uz kaut kurieni pēc tikšanās un kāzām, radniecisko saišu apraušana, jaunas dzīves uzsākšana kaut kur tālu prom no dzimtās puses – vēl viena svarīga karmisko saišu pazīme.

 Sarežģīta situācija. Visplašāk izplatītais variants – partneris dzērājs vai partneris narkomāns. Cits variants var būt saistīts arī ar kaut kādām laulības pantera veselības problēmām – dzīve ar cilvēku invalīda ratiņos, psihiski slimu cilvēku vai arī agra (līdz 40 gadu vecumam) partnera nāve. Tādas attiecības, bez šaubām, var saukt par debesu “sodu”.

Acīmredzot šo sodu sev “sarūpē” cilvēks pats, neapzināti izvēlēdamies problemātisku partneri. Visdrīzāk tas izskaidrojams ar apslēpto vainas sajūtu, kura nāk no pagātnes, tomēr jautājums “ar ko tas saistīts, kādā sakarā” ir atklāts. Iespējams, ka problemātiskais partneris viņam piesaistās pats, iepriekšējās dzīves ģenētiskās atmiņas vadīts. Iespējams, ka iepriekšējā dzīvē problemātiskā un labā partnera lomas atradušās pretējos polos, bet tagadējā iemiesošanās reeizē tās mainās vietām un tiek “atjaunots taisnīgums”.

Bērnu trūkums laulībā. Tas ir noslēgtas nākotnes rādītājs šai cilvēku paaudzei. Tādas laulāto karmiskās attiecības aprobežojas tikai ar viņiem diviem un kalpo abiem partneriem viņu rakstura iezīmju izvērtēšanai. Zināmā mērā šādas attiecības var saukt par īssavienojumu. Galu galā pēc gadiem vai pat uzreiz tās izrādās tukšas un ved pie šķiršanās. Šādās karmiskās attiecībās viss ir atkarīgs no tā, cik katrs partneris “pareizi” rīkojies. Ja abi partneri “pareizi” (Likteņa un Visuma skatījumā) izturējušies savās attiecībās, piemēram, nav skandalējuši un apvainojuši viens otru neauglībā, bet ir adoptējuši bērnu no bērnu nama, viņiem vēlāk var būt arī savs bērns. Ja “pareizi” mēģinājis izturēties tikai viens no partneriem, bet nav saņēmis atbalstu, tad dzīve kā balvu viņam dos vēl vienu partneri, no kura viņam būs bērni.

Fatalitāte. Pāru attiecībās ir vērojama kaut kāda neizbēgamība, nolemtība, turklāt bieži vien negatīva rakstura – “Tristana un Izoldes” stilā. Pie tādām attiecībām pieder: mīlas trijstūru attiecības; neiespējamas, nepieļaujamas mīlestības situācijas objektīvu un subjektīvu cēloņu dēļ; mīlas un naida attiecības, kad rodas iespaids, ka partneri visu mūžu karo viens ar otru un tomēr viens bez otra ir nelaimīgi. Rodas iespaids, ka viņi neprātīgi viens otru mīl un neprātīgi neieredz. Iespējams, ka liktenis pastāvīgi saved viņus kopā, vai viņi paši to vēlas, vai nevēlas. Spilgts piemērs – Aleksa Boldvina un Kimas Besindžeras varoņi populārajā filmā “Ieradums precēties”. Šāda pāra karmiskajās attiecībās maz kas mainās un maz ko var mainīt – šīs attiecības izvēršas pašas no sevis pēc it kā iepriekšveidota plāna.

 Šie minētie varianti ir tikai daži no pamatvariantiem, kuros apskatītas karmiskās attiecības.

Karmisko satikšanos varat atpazīt pēc fakta, ka otrs cilvēks uzreiz jums šķiet neparasti pazīstams. Ļoti bieži vērojama savstarpēja pievilkšanās, kaut kāds magnētisms jaušams gaisā, kas liek jums būt kopā ar šo cilvēku un iepazīt vienam otru. Ja pavērsies iespēja, tāda spēcīga savstarpējā pievilkšanās var pāraugt mīlas attiecībās. Tā tas arī bieži notiek.

 Karmisko attiecību pazīmes

Pazīmes būtība ir tāda, ka viņš vai viņa, vai abi glabā sevī kādas neatrisinātas emocijas, kā, piemēram, greizsirdība, niknums, bailes, atkarība vai kaut kas tamlīdzīgs. Nespējuši rast savām emocijām izpausmi vienā dzīvē, partneri pievelk viens otru nākamajā iemiesošanās reizē.

Jaunās tikšanās mērķis ir dot iespēju šiem diviem cilvēkiem atrisināt radušos problēmu. Tas notiek, kādā dzīves posmā radot tādu pašu situāciju. Atkal satiekoties, karmiskie partneri izjūt spēcīgu tieksmi tuvināties un pēc kāda laika atkal sāk atkārtot senās emocionālās lomas. Šoreiz situācija un apstākļi izveidoti tā, lai cilvēki vēlreiz nonāktu vecajā situācijā un, iespējams, tiktu ar to galā daudz gudrāk. Šīs tikšanās garīgais mērķis abiem mīļotajiem ir tāds – jāizdara citādāka izvēle, kā tika izdarīta iepriekšējās dzīvēs.

 Karmisko attiecību piemērs

Minēsim piemēru. Iedomājieties sievieti, kurai iepriekšējā iemiesošanās reizē bijis ļoti greizsirdīgs vīrs, īsts uzurpators, kurš viņu neprātīgi mīlējis un vienlaikus mocījis ar savu greizsirdību. Kādā dzīves posmā sieviete nolēma, ka tā dzīvot nav iespējams, un no viņa aizgāja. Nespēdams pārdzīvot šķiršanos no mīļotās sievas, vīrs pēc kāda laika saslima un nomira.

 Sieviete izjūt sirdsapziņas pārmetumus. Viņa tic, ka ir vainīga sava vīra nāvē. Viņa nožēlo, ka nav devusi viņam iespēju laboties. Šī vainas sajūta pavada viņu visu atlikušo dzīvi. Nākamajā dzīvē viņi abi atkal satiekas. Viņu starpā valda neizskaidrojams pievilkšanas spēks. No sākuma vīrietis ir neizsakāmi apburošs, un sieviete nonāk viņa uzmanības centrā. Viņš to dievina. Starp viņiem veidojas tuvas attiecības… Līdz ar to rašanos vīrietis pārvēršas greizsirdīgā privātīpašniekā. Viņš nemitīgi tur sievieti aizdomās par krāpšanu. Viņa ir dusmīga un satraukta par to, ka vīrs izsaka nepamatotus apvainojumus, turklāt sieviete izjūt neizskaidrojamu vēlēšanos viņam piedot un dot vēl vienu iespēju. Viņa uzskata, ka vīrietim ir psiholoģisks komplekss – bailes tikt pamestam, – un viņa domā, kā palīdzēt viņam no tā atbrīvoties. Tā sieviete attaisno savu izturēšanos, bet patiesībā viņa ļauj pārkāpt savas privātās teritorijas robežas. Šādas attiecības negatīvi ietekmē viņas pašvērtējumu. Viņai vispareizākais būtu pārtraukt šīs attiecības un doties tālāk bez jebkādas vainas sajūtas. Viņa nav atbildīga par sava vīra (līgavaiņa, mīļākā) “kompleksiem”.

Jaunās karmiskās tikšanās vērtība un nozīme ir tāda, ka sievietei ir jāiemācās “atlaist” partneri bez vainas sajūtas, bet vīrietim jāiemācās savus emocionālos pārdzīvojumus izturēt vīrišķīgi. Vienīgā pareizā rīcība šādā gadījumā – pārtraukt attiecības. “Kļūda”, ko pieļāvusi sieviete iepriekšējā dzīvē, neslēpjas apstāklī, ka viņa pameta savu vīru, bet tajā, ka jutās atbildīga par viņa slimību un nāvi.

Sievas aiziešana šajā dzīvē vēlreiz liks vīram būt vienatnē ar saviem pārdzīvojumiem un bailēm, un tas pavērs jaunu iespēju izdzīvot šīs emocijas, bet ne bēgt no tām prom. Karmiskās attiecības starp šiem diviem cilvēkiem atkārtosies tik ilgi, līdz nebūs rasts pareizais risinājums.

Informācijas avoti:

www.domatajs.lv
www.your-life-studio.com