Senlatviešu zīmes

Senlatviešu zīmes mājas svētībai, labklājībai un veselībai

Nav nekāds noslēpums, ka latvieši vienmēr zinājuši zīmju spēku un izmantojuši tās, sargājot sevi, saimi un mājokli. Īpašās aizsargzīmes liktas pie dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmā un dārzā – gan akmenī kaltas, gan kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, ieadītas zeķēs, izšūtas vai vienkārši uzzīmētas.

Zemāk uzskatītas vien dažas galvenās senlatviešu maģiskās zīmes un īss ieskats to nozīmē. Eksistē vēl daudz un dažādu zīmju, piemēram, Lietuvēna krusts, Putna zīme, Austras koks, Saules zīme un daudzas citas. Eksistē neskaitāmas pamatzīmju kombinācijas, kopumā vairāki tūkstoši dažādu variāciju. Atliek vienīgi minēt, vai kādreiz uzzināsim kaut nedaudz no tiem noslēpumiem un maģijas, kas iekodētas šajos senajos rakstos.

1. Dieva zīme  saiknei ar augstākajiem spēkiem

Dieva zīme parasti tiek attēlota kā plaknē vertikāli novietots trijstūris vai kāsis, kura smaile norāda uz debesīm. Raksts simbolizē debesis, vīrišķo spēku, gaismu un tiekšanos augšup.

Sendienās Dieva zīmi parasti iegrieza uz sadzīvē izmantojamām lietām, un vienkāršākajos variantos zīme parādās kā vienādmalu taisnleņķa trijstūris, kas simbilizē debesis kā pasaules jumtu. Mūsu senči savu māju jumtus veidoja atbilstoši šai zīmei, tādējādi dzīvojot zem Dieva zīmes.

Plaši pazīstams Dieva zīmes atveidojums ir tradicionālais trijstūris ar vienu (t.s. Dieva acs) vai trijiem apļiem pie smailes. Tiek uzskatīts, ka zīme piesaista dievišķos un radošos spēkus. Šai zīmei ir ļoti liela simboliskā jēga, tā piesaista dievišķos un radošos spēkus.

2. Laimas zīme jeb slotiņa – veiksmes un laimes simbols

Laima ir visa labā aizstāve, kas sargā no pāridarītājiem un izpilda trīs karstākās vēlēšanās un izvēlas katram no mums likteni.

Laimas zīme uzskatāma par vienu no vissenākajām zīmēm, jo tā sastopama uz māla traukiem un akmens cirvjiem jau 3000 gadu senās cilšu apmetņu vietās. Zīmes grafiskais attēls atvasināts no skujas – slotiņas raksts aizsargā, aizslauka nevēlamo. Tā kā priežu un egļu skujas ir mūžzaļas, arī Laima vienmēr ir blakus. Žagars skuja un slota ar savām simboliskajām īpašībām pārnes laimi un labu izdošanos arī uz priekšmetiem, kur tie attēloti.

Laimas_slotiņa:

3. Māras krusts  dziedināšanai un veiksmei

Sieviešu aizstāves, auglības devējas un zemes un pazemes pārvaldnieces Māras zīme parasti tiek attēlota kā vienādmalu trijstūris vai kāsis ar virsotni uz leju. Zīmei piemīt dziļi simboliska jēga un pretējs spēks Dieva trijstūrim, tādēļ, apvienojot Māras un Dieva zīmes, iegūst līdzsvaru un saskaņu.

Mārai ir daudz zīmju, piemēram, Māras trijstūris, Māras ūdeņi, Māras krustkrusts, Māras līklocis u.t.t. Visas šīs zīmes piešķir pamatīgumu un drošību, kas saistīta ar dabas un zemes spēkiem.

Senie latvieši ticēja, ka visa materiālā pasaule atrodas Māras pārziņā, tai skaitā arī maize, uguns un tās saglabāšana. Varbūt tādēļ krustu krusts, kurš tiek uzvilkts uz maizes klaipiņa un vakarā ievilkts pavarda pelnos, guvis nosaukumu Māras krusts. Pārkrustojot krusta galus, tiek iegūta zīme, kas izsaka gan noslēgtību, gan pilnību, gan nāvi. Zīme cieši saistīta ar uguni, māju, auglību.

Lieta, kam Māras krusts uzvilkts, simboliski tiek ziedota Mārai, saņemot pretī tās svētību un uzraudzību. Reizēm krustu krustu sauc arī par Laimas krustu. Māras krustu bieži tika iekļauts sieviešu rotās un apģērbos.

Zintnieki ir pārliecināti, ka Māras krusts ap sevi rada īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.

4. Jumis – auglības simbols, ģimenes pavarda sargātājs

Jumis ir auglības zīme, ar kuru saistīti dažādi pļaujas un ražas rituāli. Grafiski Jumja zīme atgādina divus sakrustotus kāsīšus vai burtu W.

Par Jumja mājvietu tiek uzskatīti divi kopā saauguši ziedi vai rieksti, gan tradicionāli arī divas labības vārpas – Jumim viss padodas dubulti. Jumi mēdza glabāt istabā goda vietā, kā arī jaunu meitu pūra lādes dibenā. Zīmes grafiskajam attēlam ir sastopami ļoti daudz dažādi varianti, no kuriem daļa var būt grūti atpazīstami. Seni ticējumi vēsta – tam, kas atrod jumi, ir laime.

Zīmi bieži auda jostās, iecirta virs durvīm, pagrabiem, klētīm, skapjiem. Tāpat bieži, gatavota no koka, Jumja zīme tiek novietota spāru galos, tādējādi mājās nodrošinot bagātību un saticību. Jostu, kurā ieausts Jumis, parasti nēsā saimnieks.

5. Ūsiņš – dārza darbiem

Ūsiņa zīme palīdz dārzkopībā un lauksaimniecībā. Šī ir ļoti spēcīga aizsardzības zīme, tiek uzskatīts, ka tā dod spēku vārgajiem, dziedē slimības un stiprina savienības.

Ūsiņa zīme ir līdzīga diviem ar mugurām pretī saliktiem E burtiem vai atslēgai. Ūsiņa zīme apzīmē senākā gaismas dieva Ūsiņa zirgus, Saules vedējus. Zīme ir labvēlīga pret mājlopiem, īpaši – zirgiem. Ūsiņa zīme ir visbiežāk sastopama cimdos. Šādus cimdus sauc par atslēgaiņiem, un tie valkātājam dod īpašu veiksmi ceļā.

6. Zalktis – gudrībai

Zalktis simbolizē gudrību un zintniecību, tas ir svēts dzīvnieks, kam pieejam visa gudrība. Tiek uzskatīts, ka visspēcīgākais ir baltais zalktis. Zalkša zīmi mēdz pieskaitīt Māras zīmju grupai, jo Māra mēdzot iemiesoties čūskā. Māras zīme sevī ietver arī Veļu mātes simbolu un zalktis savukārt ir cieši saistīts ar veļu pasauli.

Senie latvieši uzskatīja cilvēku par Dieva laistu radījumu, kam ir augums, dvēsele un velis. Mirušā cilvēka dvēsele aiziet atpakaļ pie Dieva, bet augums un velis nonāk pie Māras – Veļu mātes gādībā. Latviešu uztverē velis turpina dzīvi Veļu mātes valstībā jeb Viņā saulē, Aizsaulē pēc tam, kad mirušais augums nodots Zemes mātei. Veļi nedzīvo bezdarbībā: tie gana govis, zirgus, arī plucina sniegu, strādāšana norit līdzīgi ļaužu sētas darbiem. Dzīvo saites ar mirušajiem nekad nepārtrūkst, jo reizi gadā veļi tiek aicināti uz mielastu ļaužu sētā.

Zalkša zīme bieži ir sastopama sieviešu apģērbos un uz pirts lietām.

7. Ugunskrusts – pret ļaunumu

Ugunskrusts, saukts arī par pērkona zīmi, sargā pret ļaunumu. Gluži tāpat kā citas latvju dievības arī Pērkons cilvēkiem ir labvēlīgs. Kad pavasaros tas noducinājis, tā ir zīme, ka var sākt darboties ar zemi, jo visi nelabie ir aizbiedēti.

Folklorā pērkona zīme simbolizē gaismu, uguni un dzīvību. Senās baltu ciltis to uzskatījuši arī par saules zīmi, kas attēlo Saules kustību, enerģiju, tās vīrišķo spēku. Šai zīmei ir dažādi grafiskie attēlojumi – labiskais, kreiliskais, ar ierotītiem galiem.

Literatūrā un rakstos pieejami dažādi skaidrojumi par zīmē ietverto simboliku, viens no tiem – divi sakrustoti zibeņi, kas darbojas kā ļaunuma atvairītājs un sargātājs pret nevēlamām dabas parādībām.

Sendienās ugunskrustu mēdza iegriezt bērna gultiņas galā vai izšuva uz sedziņas, kurā tīt mazuli, šādā veidā atvairot ļaunos garus.

8. Saules zīme – auglības, mūžīgās kustības un dzīvības simbols

saules zīme

Saules zīme ar divpadsmit uz četrām pusēm vērstiem stariem apzīmē gadu, kas sadalīts divpadsmit mēnešos. Latvieši kā laika mērvienību lietojuši saules gadu. Aplis latviešu mitoloģijā ir saules, veseluma, pilnīguma, aizsardzības simbols. Vērojot Saules gaitu debesu jumā, veidojušās gadskārtu svinības, kad goda viesi ir Dievs, Māra, Laima, Pērkons. Pa saulei, tas ir, pulksteņa rādītāja virzienā, iet, veicot uguns rituālus, kūpinot un ar kadiķi attīrot telpas, ziemas saulgriežos velkot bluķi ap māju. Aplis iezīmē iekšējās un ārējās pasaules norobežojuma ideju, gaismas un tumsas, labo un ļauno spēku cīņu, labā aizsardzību. Saules zīme simbolizē kopību, vienotību, drošību, gaismu, mūžību, bezgalīgu telpu bez dimensijām. Saules zīmes centrā atrodas cilvēka dvēsele, viņa augstākais es. Centrs simbolizē arī smalko jeb domu enerģiju, Dieva padomu.

Saules zīmi lieto, lai transformētu, pārveidotu slikto, kas uzkrājies dzīvē. Zīme neiztrūkstoši ir kāzās līgavainim dāvāto cimdu un zeķu rakstos, arī gredzenos, līgavas pūrā, kāzu noformējumā. Sakta ir tiešs saules zīmes simbols.

Saulīti var izmantot veselības uzlabošanai. Aizveriet acis, nomieriniet prātu, iedomājieties savā saules pinumā saules zīmi, kas griežas pa pulkstenim, ka jūs apspīd silti, zeltaini saules stari, un domās sakiet: saulīt dziedini, stiprini mani, apvelti ar savu spēku un labestību, sargā mani!

Ieskaties, tagad pārdošanā ir pieejami –  Koka rokas pulksteņi ar senajām latvju aizsardzības zīmēm!

Informācija ņemta no :

http://www.delfi.lv/tavamaja/maja-ar-stastu/43368707_9_ka-izveleties-zimi-savai-majai