Vai cilvēki uztver visu gaismu?

Kāpēc nakts debesis ir melnas, kaut arī tajās ir tūkstošiem zvaigzņu? Kāpēc gaisma ir neredzama, kad tā ir mums apkārt, tā teikt, tīrā gaisā???Mums gaisma kļūst redzama tikai tad, kad tai ir no kā atstaroties. Ir vajadzīgs tās ceļā kaut vai puteklītis ,kas gaismu atstaro un tā kļūst redzama. Starpzvaigžņu telpā kaut ari tā visa ir piepildīta ar gaismu mēs to neredzam. Gaismai nav no kā atstaroties un tā paliek neredzama.

Vai cilvēki uztver visu gaismu?

Kāpēc nakts debesis ir melnas, kaut arī tajās ir tūkstošiem zvaigzņu? Kāpēc gaisma ir neredzama, kad tā ir mums apkārt, tā teikt, tīrā gaisā??

Mums gaisma kļūst redzama tikai tad, kad tai ir no kā atstaroties. Ir vajadzīgs tās ceļā kaut vai puteklītis ,kas gaismu atstaro un tā kļūst redzama. Starpzvaigžņu telpā kaut ari tā visa ir piepildīta ar gaismu mēs to neredzam. Gaismai nav no kā atstaroties un tā paliek neredzama.

Katram, kurš apguvis skolā fiziku uzreiz būs skaidra atbilde cilvēki neuztver visu gaismu.

Šī redzamā gaisma (diapazonā, no 400 līdz 700 nanometeri) ir tikai neliela daļa no plašās elektromagnētisko viļņu pasaules. Bez redzamās gaismas diapazona gaisma izplatās tāpat gamma diapazonā, rentgenstaru diapazonā, ultravioleto staru diapazonā, ifrasarkano staru diapazonā, radio viļņu diapazonā …un vai tas ir viss? Nē nav viss.

Var pamatoti pieņemt, ka aiz šiem cilvēka iepazītajiem gaismas diapazoniem ir vēl citi, tikai vēl cilvēkam nepazīstami. Pēc būtības visa mūsu Visuma realitāte iekļaujas diapazonā no + bezgalības līdz – bezgalībai. Vienus gaismas viļņus mēs uztveram, citus, kuru pat varbūt ir daudz vairāk, neuztveram, jo tie vēl nav atklāti.

Vai tik pat ierobežoti kā gaismas viļņus cilvēks uztver arī pārējo sev apkārt?

Cilvēks uztver tikai mazu daļu no visas realitātes- tikai to, kas nokļūst viņa uztveres laukā pateicoties uztveres sensoriem. Apkārt cilvēkam pastāv miljoniem viņa neuztverti viļņi. Gaisma, skaņas, smaržas, garšas, tāpat taustes uztvertais tie visi ir viļņi. Iedziļinoties matērijas uzbūvē līdz atomu līmenim mēs varam pārliecināties, ka matērija nebūt nav kāda sastingusi cieta substance, bet esoša nepārtrauktā kustībā. Matērija nepārtraukti izstaro enerģiju, kas sastāv no daļiņām(būtībā viļņiem!). Salīdzinoši ar šo daļiņu izmēriem starp tām pastāv milzīgi „tukšumi”. Sekojoši gandrīz neaptverami ir tas, ka vielas atoms par99,9% ir „tukš”. Un nošāda „tukšuma” sastāv viss mums apkārt. Pārsteidzoši vai ne?
Mūsdienu fizika ir mainījusi pasaules uzskatu par pasauli. Šodien ikviens fiziķis apgalvos, ka matērijas elementārdaļiņas sastāv no enerģijas kūlīšiem, kādas pamatvielas elementārdaļiņām nav. Realitāte ir patstāvīgā kustībā esoša enerģija, kas savstarpēji neredzamām saiknēm saista ik vienu šīs sistēmas daļu. Jā, jā pat klints ir trakota enerģijas „deja”.

Visums ir dzīvs un dinamisks un mēs paši atrodoties šeit, esot šīs milzīgās sistēmas daļa, esam tieši tādi paši dzīvi un dinamiski.

Tas, ko mēs redzam un uztveram ir tieši atkarīgs no mums piemītošajām īpašībām. Mūsu smadzenes pašas rada savu unikālu realitātes ainu. Ir teikts: maini sevi un tu izmainīsi savu pasauli! Tikai mainot sevi, savas īpašības cilvēks var iegūt kvalitatīvi jaunu domāšanas līmeni .Līdz ar kvalitatīvi jaunu domāšanas līmeni, cilvēks iegūst plašāku uztveri. Cilvēks sāk saskatīt un saistīt sevi ar bezgalīgalīgajiem un mūžīgajiem spēkiem pasaulē pasauli.

http://alare.lv/vai-cilveki-uztver-visu-gaismu/