astrālā projekcija

Kas ir astrālā projekcija?

Parasti ar astrālo projekciju tiek domāts kā smalkā jeb astrālā ķermeņa (tādu dažādu ķermeņu esot veseli 7) atdalīšanās akts no fiziskā ķermeņa, pēc kā astrālais ķermenis spēj neatkarīgi pārvietoties kopā ar ceļojošā apziņu, nokļūt dažādās vietās un pat daļēji un neilgi izturēties kā fiziskais ķermenis.

Vārds “astrālais” nāk no ārsta, astrologa Paracelza, un ir mazliet maldinoši, jo ar “zvaigznēm” (astral – grieķu val.) te ir maz sakara. Viņš par “astrālu” sauca plakni starp fizisko esību un mentālo plānu.

Astrālā ceļojuma koncepciju XIX gs. otrajā pusē noformulēja tā laika teozofi un spirituālisti, un tāda tā tiek uzturēta vēl šodien. Tiesa, viņi katrs to traktē atšķirīgi. Teozofi, atšķirībā no spirituālistiem, uzskata, ka astrālā pasaule tiek apdzīvota ne tikai no cilvēkiem, bet arī no esībām, kas nav cilvēki. Spiritiuālistu mēdiju ziņojumos par astrālajiem ceļojumiem reti sastopamas ziņas par necilvēcīgas izcelsmes gariem. Turpretī teozofi tādus atzīst esam.

Astrālais ķermenis atrodas fiziskā ķermeņa iekšienē, atkārtojot tā formu. Reizumis, apzināti vai ne, tas varot iziet no fiziskā. Tiek uzskatīts, ka ar gribasspēka palīdzību astrālo ķermeni var projicēt jebkurā attālā vietā vai pat pašos attālākajos Visuma nostūros neatkarīgi no jebkādiem fizikas likumiem, kas ierobežo matērijas pārvietošanos. Attālums tiek pievārēts momentāli. Tādejādi rodas fenomens, ka viens un tas pats cilvēks tiek vienlaicīgi novērots divās dažādās vietās, par ko saglabājušās visai daudz dažādu laiku liecības. Jogi apgalvo, ka astrālā veidolā spēj ceļot laikā un telpā. 

Pa to laiku fiziskais ķermenis atrodas transa stāvoklī. No ķermeņa izgājušais cilvēks redz savu ķermeni no malas, apzinas savu “es” ārpus.

Astrālais ķermenis ceļojuma laikā saistīts ar fizisko caur astrālo „nabas saiti” – tādu sudrabainu pavedienu, kas var izstiepties jebkurā garumā un ir tievs kā zirnekļa tīkla pavediens. Šī saite ļauj astrālajam ķermenim atgriezties fiziskajā, kad vien ceļotājs to vēlēsies.

Mūsdienu zinātne nepiekrīt astrālo projekciju un ceļojumu eksistencei, bet mēģina šādas sajūtas reducēt uz cilvēka psihiskās pasaules īpatnībām.

——————————————

Astrālajā pasaulē sastopamas dzīvo ļaužu astrālās projekcijas. Tās iedala vairākās kategorijās:
    –  tie, kas neapzināti sūta savu astrālo dubultnieku miega, slimības vai kāda pēkšņa traumējoša notikuma rezultātā;
    –  tie, kam ir ekstrasensoras spējas (piemēri – teozofs Olivers Fokss, spirituālists Silvāns Malduns);
    –  tie, kas iemācījušies astrāli ceļot pēc garīgā līdera mācības, ezotērisko noslēpumu pētnieki. Starp tiem arī melno magu skolnieki.

Avots: http://www.aliens.lv/a/1280-astralais-kermenis